Hoppa till innehåll

Fu-Gen köper 70 MW vindkraftpark i Sverige

Fu-Gen har undertecknat ett avtal om att köpa vindkraftparken Riberget i Ljusdals kommun, Sverige, från OX2. Vindparken kommer att bestå av 11 turbiner och ha en installerad kapacitet om 70 MW.


Vindkraftparken stärker Fu-Gens portfölj av svenska landbaserade vindkraftsanläggningar i uppbyggnad/drift med en beräknad årlig produktion på 210 GWh, vilket motsvarar förbrukningen i 42 000 hushåll. Förvärvet stödjer Fu-Gens uppdrag att ge framtida generationer möjlighet till hållbara energilösningar genom att utveckla och äga energiproducerande anläggningar från vindkraft, solenergi, batterilagring och (vätgasbaserade) e-bränsleprojekt i Norden och Storbritannien.

  • Vi är mycket glada över att ha förvärvat vindparken Riberget. För oss är det ett viktigt steg mot att växa vår produktionskapacitet och att utöka vår geografiska spridning av landbaserade vindparker. Vindkraft är en viktig del av industrins leverantörskedja och kommer att ha en viktig roll i vår strategi för att utveckla e-bränslen i Norra Sverige och bidra till Sveriges mål om noll utsläpp. Vi ser fram emot att bygga och drifta vindparken tillsammans med OX2, säger Yaron Feingers, grundare av Fu-Gen AG.
  • Vi är otroligt stolta över att realisera Riberget och därmed bidra till att accelerera tillgången på förnybar energi i regionen. Det nära samarbetet och dialogen med såväl Ljusdals kommun som markägare, boende och köparen Fu-Gen har varit avgörande för att projektet ska bli till. I projektet har vi haft ett särskilt fokus på att öka den biologiska mångfalden på platsen och olika typer av åtgärder diskuteras med markägaren för att hitta de bästa lösningarna för att åstadkomma det, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB.

OX2 kommer att påbörja byggnationen i slutet av 2022 och projektet beräknas vara färdigställt under andra hälften av 2024. När vindparken är i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen under ett 15-årigt avtal.


Pressmeddelande