Hoppa till innehåll

Power-to-X

Balans mellan utbud och efterfrågan

Med produktion av förnybar energi kommer en del utmaningar. En är att hantera balansen mellan elproduktion, som styrs av naturens krafter, och efterfrågan på el, som ju bestäms av konsumenters beteende. 

Lösningar för energilagring är därför viktigt för ett stabilt och säkert energisystem. Tekniken kallas Power-to-X och innebär att man omvandlar den överskottsel som produceras av sol och vind till olika typer av energibärare, som till exempel vätgas, som förväntas ha en nyckelroll i framtidens hållbara energisystem.

Grön vätgas minskar koldioxidutsläppen

Så kallad grå vätgas, producerad av fossila bränslen, har använts i industrin i över 100 år. Men nu har det skett en ”grön vätgas-revolution”– tack vare de senaste årens tekniska framsteg och lägre priser på så kallade elektrolysörer.

Grön vätgas framställs genom elektrolys med hjälp av el från förnybara källor, som vind- och solkraft. Produktionen och användningen av grön vätgas leder inte till några koldioxidutsläpp. Vätgasen kan omvandlas tillbaka till el eller ersätta fossila bränslen i många befintliga industri- och mobilitetslösningar där det inte är möjligt att använda direkt el-drift. 

Fu-Gen utvecklar egna, samt investerar i befintliga projekt för grön vätgasproduktion och för industri- och logistiktillämpningar med grön vätgas.

Kontakt
Jack White
Interim Head, Asset Management