Hoppa till innehåll

Vårt team

Yaron Feingers

Yaron är en av grundarna av Fu-Gen. Han är en sann entreprenör med över 14 års erfarenhet av utveckling och finansiering av projekt inom förnybar energi. 2008 grundade Yaron ett utvecklingsbolag för biogas i Italien och 2009 startade han ett bolag för utveckling, byggnation och drift av solenergiprojekt i södra Europa. Yaron har en examen i matematik och ekonomi från Hebrew University i Jerusalem.

Lorenzo Lanteri

Lorenzo är en av grundarna av Fu-Gen. Hans fokus ligger på att utöka vår portfölj genom förvärv, partnerskap och finansiering, samt hantering av juridiska ärenden. Lorenzo har jobbat som jurist med fokus på uppköp och förvärv inom energibranshcen i över 15 år. Han har stor erfarenhet av kontraktsförhandlingar, due diligence och finansiering av projekt inom förnybar energi. Lorenzo har en juristexamen från Catholic University i Milano och en magisterexamen i finansrätt från Catholic University i Italien.

David Timner

David har arbetat som CFO i Fu-Gen sedan november 2020 och kommer i januari 2023 att tillträda rollen som Asset Management Director med ansvar för alla operativa förnybara energitillgångar i Fu-Gen-koncernen. Innan David började på Fu-Gen arbetade han i sju år på den svenska vindkraftstillgångsägaren och utvecklaren Vindin, både som CFO och VD. David har en kandidatexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Umeå.

Anthony Harnett

Anthony kommerbörjade på till Fu-Gen 2023 som CFO i januari 2023. Anthont har nästan 20 års yrkeserfarenhet inom finansbranschen med, med där han arbetatehar erfarenhet både inom stora företag samt Big Four. Innan han började på Fu-Gen var Anthony Group Financial Controller för en brittisk, private equity - finansierad investerare, förvaltare och operatör av värmekraftverk för energi från avfall. Anthony har en handelsutbildning är utbildad inom företagsekonomi och är auktoriserad revisor i Storbritannien.

Linda Mellin

Linda började på Fu-Gen i September 2021 och fokuserar på FuGens tillväxt och utveckling. Hon har över tio års internationell erfarenhet av energibranschen, först som management konsult och senare med fokus endast på vindkraft under de senaste sex åren. Linda kommer närmast från Vattenfalls vindverksamhet där hon arbetat med allt ifrån utveckling och transaktioner till chef för Asset Management Onshore. Linda har en masterexamen i Industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Jennie Hallgren

Jennie började på Fu-Gen i januari 2022 och är ansvarig för alla våra aktiviteter relaterade till projektutveckling. Jennie har över femton års erfarenhet inom vindkraftsindustrin med fokus på utveckling och rådgivning. Närmast kommer hon från Arise, en ledande svensk vindkraftsutvecklare, dessförinnan var hon vindkraftskonsult under många år. Hon började sin karriär på säljavdelningen för att sedan arbeta som vindanalytiker hos turbintillverkaren Vestas.

Jack White

Jack började på Fu-Gen 2020 som projektledare, bl.a. för projekt inom energilagring. Jack har över fem års erfarenhet inom den internationella energibranschen och har jobbat med due dilligence och projektfinansiering inom energiinfrastruktur som teknisk rådgivare. Jack har en masterexamen i maskinteknik, specialiserad på hållbara energisystem, från University of Southampton och läser just nu en MBA-utbildning på deltid vid Imperial College London.

Andreas Johansson

Andreas fokuserar främst på affärs- och projektutveckling vilket bland annat innebär att identifiera lämpliga områden för energiproduktion, hitta samarbetspartners och att driva projekt inom vätgas- och solenergi. Andreas har 30 års erfarenhet som automationsingenjör från bland annat pappersmassaindustrin. Sedan 2014 har han varit VD för Kalix Vind, som Fu-Gen förvärvade under 2017 och det var då som Andreas kom in i bolaget. Med sin tekniska bakgrund arbetar han även med driftsfrågor för våra vindkraftsparker och agerar platschef Axelsvik vindkraftpark i Kalix. Andreas sitter även med i styrelsen för Fu-Gen Energi AB.

Fabio Koller

Fabio arbetar som projektingenjör med utvecklingsprojekt för vindkraft och vätgas. Han har en masterexamen i maskinteknik från Swiss Federal Institute of Technology i Zürich (ETH) med fokus på förnybar energi, samt tidigare erfarenhet från arbete inom kraftelektronik och förnybar energiteknik.

Gusten Lindkvister

Gusten började på Fu-Gen i december 2021 som Transaction Manager och jobbar främst med projekt inom förvärv och affärsutveckling. Han har över fem års erfarenhet av M&A från Deloitte och senast från OX2, en av Europas ledande vindkraftsutvecklare. Genom hans erfarenhet från en mängd transaktioner av vindkraftsprojekt bidrar han med värdefull expertis på ämnet. Gusten har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Seppo Tupeli

Seppo började på Fu-Gen under 2022 med den huvudsakliga målsättningen att skapa en holistisk portfölj av projekt med förnyelsebar energi i Finland. Seppo har mer än 13 års erfarenhet i elnätsbranschen samt inom den växande förnyelsebara energiindustrin i Finland och Sverige. Under dessa år har Seppo verkat som VD för ett finländskt elnätsföretag Herrfors Nät och samtidigt varit VD för Härjedalens Miljöbränsle och viceVD för Härjeåns Kraft i Jämtland i Sverige. Seppo är utbildad elkraftsingenjör från Vasa Tekniska Läroanstalt.

Paul Barker

Paul började på Fu-Gen i Juli 2022 som Country Manager för Storbritannien med det primära målet att bygga upp en bred portfölj av förnybara energiprojekt i landet. Med hans 20-åriga bakgrund som investment and asset management director inom infrastrukturinvesteringar, varav de senaste 10 åren inom förnybar energi är han en stor tillgång till teamet. Pauls breda erfarenhet inom projektutveckling, konstruktion och asset management kommer att vara ovärderlig när Fu-Gen etablerar sig på den brittiska marknaden. Paul har ett advanced diploma i management accounting.

Jens Knutsson

Jens började på Fu-Gen i augusti 2022 som projektledare, med fokus på projektutveckling och markåtkomst. Jens har över 10 års erfarenhet av att arbeta med infrastrukturprojekt inom statliga och kommunala myndigheter, med specialisering på projektutveckling, projektering och tillståndsprövning. Jens har en mastersexamen i samhällsplanering från Stockholms universitet.

Ola Ylikiiskilä

Ola anställdes som projektledare till Fu-Gens projektutvecklingsteam under 2022 där han i huvudsak arbetar med miljö- och tillståndsfrågor. Han tar med sig en bred kunskap om miljö- och tillståndsfrågor från samtliga kraftslag inom den förnyelsebara sektorn. Ola har en kandidatexamen i biologi och molekylärbiologi från Uppsala universitet.

Stuart Barlow

Stuart började på Fu-Gen 2022 i Storbritanien som Senior Asset Manager. Stuart har 20 års yrkeserfarenhet från stora byggprojekt och projekt för förnybar energi. Dessutom arbetade Stuart som kommersiell direktör och var ansvarig för SPV:er inom energiområdet. Med sin finansiella och tekniska erfarenhet bidrar han med ovärderlig kunskap till Fu-Gen.

Christer Nilsson

Christer är viktig för vår utveckling av vindkraftsparker i norra Sverige. Han har stor kunskap inom skogsbruk och omfattande erfarenhet av att utveckla vindkraftsparker och teckna markarrenden i både Sverige och Finland. Med sin bakgrund bidrar han med det lokala perspektivet och vikten av nära samarbete med lokala aktörer i våra utvecklingsprojekt.

Erik Persson

Erik har lång erfarenhet av näringslivsutveckling, framför allt från sin tid på Piteå kommun. Här var han bland annat engagerad i utvecklingen av Markbygden, en av Europas största vindkraftsparker. Han stöttar Fu-Gen inom projektutveckling i norra Sverige och hanterar viktiga lokala relationer.

Lovisa Byfors

Lovisa började på Fu-Gen 2023 som projektkoordinator och ansvarar för dokumentationen och de administrativa uppgifterna inom projektutvecklingsgruppen. Lovisa har en kandidatexamen i ledarskap, kvalitet och förbättring samt en magisterexamen i hållbar utveckling från Uppsala universitet. Till Fu-Gen tar hon med sig tidigare erfarenheter som projektkoordinator inom energiindustrin och som projektledare i fiberinstallationsprojekt, samt erfarenhet från andra administrativa roller.

Huong Do

Huong började på Fu-Gen 2023 som Finance Manager och har huvudansvaret för den finansiella kontrollen och rapporteringen av våra koncernenheter och operativa tillgångar. Huong har en kandidatexamen i företagsekonomi från Haaga-Helia University of Applied Science i Helsingfors. Huong har över 10 års sektorsövergripande erfarenhet av kommersiell och finansiell kontroll, bland annat som Financial Manager & Team Lead på OX2, där hon ansvarade för finans- och redovisningsverksamheten för externa tillgångar.

Nära samarbetspartners och advisory board members

Tord Östlund

Tord ansvarar för våra vindkraftsparker Tormoseröd, Fjällboheden och Axelsvik. Han har arbetat i vindkraftsbranschen sedan 2006 då han började på Vestas som ansvarig för försäljning i Norden. Senare utsågs Tord till rådgivare för Gamesa och möjliggjorde Gamesas etablering i Sverige. Tord tillför bred erfarenhet och ett stort nätverk från hela branschen. Han har bland annat förvaltat en portfölj med sju vindkraftsparker på uppdrag av ägare som bland andra Power Wind Partners och EnBW.

Matthias Rapp

Matthias har lång erfarenhet inom den internationella energibranschen och är en pionjär inom svensk vindkraft. Han var en av grundarna av branschorganisationen Svensk Vindenergi och agerade VD för organisation i sju år. Han har varit styrelseledamot i en rad vindkraftsbolag så som OX2 och PWP, samt styrelseordförande för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum och styrelseledamot i European Wind Energy Association. Matthias var med och startade Fu-Gen och är i dag en av våra seniora rådgivare och bidrar med sin erfarenhet till FuGens framgång.