Hoppa till innehåll

Vårt team

Yaron Feingers

Yaron är en av grundarna av FuGen. Han är en sann entreprenör med över 14 års erfarenhet av utveckling och finansiering av projekt inom förnybar energi. 2008 grundade Yaron ett utvecklingsbolag för biogas i Italien och 2009 startade han ett bolag för utveckling, byggnation och drift av solenergiprojekt i södra Europa. Yaron har en examen i matematik och ekonomi från Hebrew University i Jerusalem.

Lorenzo Lanteri

Lorenzo är en av grundarna av FuGen. Hans fokus ligger på att utöka vår portfölj genom förvärv, partnerskap och finansiering, samt hantering av juridiska ärenden. Lorenzo har jobbat som jurist med fokus på uppköp och förvärv inom energibranshcen i över 15 år. Han har stor erfarenhet av kontraktsförhandlingar, due diligence och finansiering av projekt inom förnybar energi. Lorenzo har en juristexamen från Catholic University i Milano och en magisterexamen i finansrätt från Catholic University i Italien.

David Timner

Som CFO är David ansvarig för alla finans- och ekonomifrågor, som t.ex. redovisning, controlling, finansiering, bankrelationer och finansiella säkringar. David började på FuGen i november 2020 och har 17 års erfarenhet från finansfunktioner på börsnoterade energiintensiva industriföretag. Han började arbeta med finansiering och finansiella säkringar av vindkraftsparker redan 2008. Innan David kom till FuGen arbetade han sju år på vindkraftsägaren och utvecklaren Vindin, både som CFO och som VD. David innehar en civilekonomexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Umeå.

Linda Mellin

Linda började på FuGen i September 2021 och fokuserar på FuGens tillväxt och utveckling. Hon har över tio års internationell erfarenhet av energibranschen, först som management konsult och senare med fokus endast på vindkraft under de senaste sex åren. Linda kommer närmast från Vattenfalls vindverksamhet där hon arbetat med allt ifrån utveckling och transaktioner till chef för Asset Management Onshore. Linda har en masterexamen i Industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Jennie Hallgren

Jennie började på FuGen i januari 2022 och är ansvarig för alla våra aktiviteter relaterade till projektutveckling. Jennie har över femton års erfarenhet inom vindkraftsindustrin med fokus på utveckling och rådgivning. Närmast kommer hon från Arise, en ledande svensk vindkraftsutvecklare, dessförinnan var hon vindkraftskonsult under många år. Hon började sin karriär på säljavdelningen för att sedan arbeta som vindanalytiker hos turbintillverkaren Vestas.

Jack White

Jack började på FuGen 2020 som projektledare, bl.a. för projekt inom energilagring. Jack har över fem års erfarenhet inom den internationella energibranschen och har jobbat med due dilligence och projektfinansiering inom energiinfrastruktur som teknisk rådgivare. Jack har en masterexamen i maskinteknik, specialiserad på hållbara energisystem, från University of Southampton och läser just nu en MBA-utbildning på deltid vid Imperial College London.

Andreas Johansson

Andreas fokuserar främst på affärs- och projektutveckling vilket bland annat innebär att identifiera lämpliga områden för energiproduktion, hitta samarbetspartners och att driva projekt inom vätgas- och solenergi. Andreas har 30 års erfarenhet som automationsingenjör från bland annat pappersmassaindustrin. Sedan 2014 har han varit VD för Kalix Vind, som FuGen förvärvade under 2017 och det var då som Andreas kom in i bolaget. Med sin tekniska bakgrund arbetar han även med driftsfrågor för våra vindkraftsparker och agerar platschef Axelsvik vindkraftpark i Kalix. Andreas sitter även med i styrelsen för FuGen Energi AB.

Fabio Koller

Fabio arbetar som projektingenjör med utvecklingsprojekt för vindkraft och vätgas. Han har en masterexamen i maskinteknik från Swiss Federal Institute of Technology i Zürich (ETH) med fokus på förnybar energi, samt tidigare erfarenhet från arbete inom kraftelektronik och förnybar energiteknik.

Gusten Lindkvister

Gusten började på FuGen i december 2021 som Transaction Manager och jobbar främst med projekt inom förvärv och affärsutveckling. Han har över fem års erfarenhet av M&A från Deloitte och senast från OX2, en av Europas ledande vindkraftsutvecklare. Genom hans erfarenhet från en mängd transaktioner av vindkraftsprojekt bidrar han med värdefull expertis på ämnet. Gusten har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Seppo Tupeli

Seppo började på FuGen under 2022 med den huvudsakliga målsättningen att skapa en holistisk portfölj av projekt med förnyelsebar energi i Finland. Seppo har mer än 13 års erfarenhet i elnätsbranschen samt inom den växande förnyelsebara energiindustrin i Finland och Sverige. Under dessa år har Seppo verkat som VD för ett finländskt elnätsföretag Herrfors Nät och samtidigt varit VD för Härjedalens Miljöbränsle och viceVD för Härjeåns Kraft i Jämtland i Sverige. Seppo är utbildad elkraftsingenjör från Vasa Tekniska Läroanstalt.

Paul Barker

Paul började på FuGen i Juli 2022 som Country Manager för Storbritannien med det primära målet att bygga upp en bred portfölj av förnybara energiprojekt i landet. Med hans 20-åriga bakgrund som investment and asset management director inom infrastrukturinvesteringar, varav de senaste 10 åren inom förnybar energi är han en stor tillgång till teamet. Pauls breda erfarenhet inom projektutveckling, konstruktion och asset management kommer att vara ovärderlig när FuGen etablerar sig på den brittiska marknaden. Paul har ett advanced diploma i management accounting.

Jens Knutsson

Jens började på FuGen i augusti 2022 som projektledare, med fokus på projektutveckling och markåtkomst. Jens har över 10 års erfarenhet av att arbeta med infrastrukturprojekt inom statliga och kommunala myndigheter, med specialisering på projektutveckling, projektering och tillståndsprövning. Jens har en mastersexamen i samhällsplanering från Stockholms universitet.

Ola Ylikiiskilä

Ola anställdes som projektledare till Fu-Gens projektutvecklingsteam under 2022 där han i huvudsak arbetar med miljö- och tillståndsfrågor. Han tar med sig en bred kunskap om miljö- och tillståndsfrågor från samtliga kraftslag inom den förnyelsebara sektorn. Ola har en kandidatexamen i biologi och molekylärbiologi från Uppsala universitet.

Nära samarbetspartners och advisory board members

Tord Östlund

Tord ansvarar för våra vindkraftsparker Tormoseröd, Fjällboheden och Axelsvik. Han har arbetat i vindkraftsbranschen sedan 2006 då han började på Vestas som ansvarig för försäljning i Norden. Senare utsågs Tord till rådgivare för Gamesa och möjliggjorde Gamesas etablering i Sverige. Tord tillför bred erfarenhet och ett stort nätverk från hela branschen. Han har bland annat förvaltat en portfölj med sju vindkraftsparker på uppdrag av ägare som bland andra Power Wind Partners och EnBW.

Christer Nilsson

Christer är viktig för vår utveckling av vindkraftsparker i norra Sverige. Han har stor kunskap inom skogsbruk och omfattande erfarenhet av att utveckla vindkraftsparker och teckna markarrenden i både Sverige och Finland. Med sin bakgrund bidrar han med det lokala perspektivet och vikten av nära samarbete med lokala aktörer i våra utvecklingsprojekt.

Erik Persson

Erik har lång erfarenhet av näringslivsutveckling, framför allt från sin tid på Piteå kommun. Här var han bland annat engagerad i utvecklingen av Markbygden, en av Europas största vindkraftsparker. Han stöttar FuGen inom projektutveckling i norra Sverige och hanterar viktiga lokala relationer.

Matthias Rapp

Matthias har lång erfarenhet inom den internationella energibranschen och är en pionjär inom svensk vindkraft. Han var en av grundarna av branschorganisationen Svensk Vindenergi och agerade VD för organisation i sju år. Han har varit styrelseledamot i en rad vindkraftsbolag så som OX2 och PWP, samt styrelseordförande för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum och styrelseledamot i European Wind Energy Association. Matthias var med och startade FuGen och är i dag en av våra seniora rådgivare och bidrar med sin erfarenhet till FuGens framgång.

Jeanette Lindeblad

Jeanette är en entreprenör inom vindkraftsbranschen och har arbetat i många olika roller, bland annat med affärsutveckling, projektutveckling och som sales manager på Vestas Northern Europe. Dessutom har hon varit ordförande i sju år i branchorganisationen svensk vindkraft. Med hennes över 20 åriga erfarenhet är hon en värdefull medlem i vår advisory board.

Mikael Palmqvist

Mikael har lång erfarenhet inom vindkraftsbranschen främst med fokus på projektutveckling och vindanalys. Som medlem i FuGens advisory board bidrar han med värdefulla insikter och råd inom projektutveckling och teknik.