Hoppa till innehåll

Vårt team

Yaron Feingers

Yaron är en av grundarna av Fu-Gen. Han är en sann entreprenör med över 15 års erfarenhet av utveckling och finansiering av projekt inom förnybar energi. År 2008 grundade Yaron ett utvecklingsbolag för biogas i Italien och 2009 startade han ett bolag för utveckling, byggnation och drift av solenergiprojekt i södra Europa. Yaron har en examen i matematik och ekonomi från Hebrew University i Jerusalem.

Lorenzo Lanteri

Lorenzo är en av grundarna av Fu-Gen. Hans fokus ligger på att utöka vår portfölj genom förvärv, partnerskap och finansiering. Lorenzo har jobbat som jurist med fokus på uppköp och förvärv inom energibranschen i över 15 år. Han har stor erfarenhet av kontraktsförhandlingar, due diligence och finansiering av projekt inom förnybar energi. Lorenzo har en juristexamen från Catholic University i Milano och en magisterexamen i finansrätt från Catholic University i Italien.

Anthony Harnett

Anthony började på Fu-Gen 2023 som CFO i januari 2023. Anthony har nästan 20 års yrkeserfarenhet inom finansbranschen, där han arbetat både inom stora företag samt Big Four. Innan Fu-Gen arbetade Anthony som Group Financial Controller för en brittisk, private equity-finansierad investerare, förvaltare och operatör av värmekraftverk för energi från avfall. Anthony har en handelsutbildning och är utbildad inom företagsekonomi och är auktoriserad revisor i Storbritannien.

Karin Stattin

Karin började på Fu-Gen som General Counsel 2024 och tog på sig det övergripande ansvaret för juridiska frågor inom koncernen. Innan hon började på Fu-Gen hade Karin över femton års erfarenhet, först från Mannheimer Swartling och därefter som senior legal counsel på Vattenfall, där hon fick en bred erfarenhet från energibranschen, från arbete med Vattenfalls vindkraftsverksamhet till finansiering, energihandel och regulatoriska frågor, M&A och generella företagsfrågor. Karin har en svensk jur. kand. Examen.

Neeraj Ruparelia

Neeraj började på Fu-Gen 2024 som Group Financial Controller, med 13 års erfarenhet inom finansbranschen och de senaste 7 åren inom sektorn för förnybar energi/infrastruktur. Senast var Neeraj Finance Manager på en specialiserad kapitalförvaltare, med ansvar för den finansiella förvaltningen av en portfölj med vindkraftstillgångar i Kontinentaleuropa och Norden. Neeraj har en examen i Economics och är en Chartered Accountant i Storbritannien.

Fredrik Ståhle

Fredrik började på Fu-Gen i januari 2024 som Head of Nordic Operations. Han har mer än 20 års erfarenhet inom förnybar energi från bland annat Holmen, Fortum och senast från Iberdrola där han var verksam som Sverigechef. Fredrik har en masterexamen i fysik från Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet samt en MBA från Högskolan i Gävle.

Seppo Tupeli

Seppo började på Fu-Gen under 2022 med den huvudsakliga målsättningen att skapa en holistisk portfölj av projekt med förnyelsebar energi i Finland. Seppo har mer än 13 års erfarenhet i elnätsbranschen samt inom den växande förnyelsebara energiindustrin i Finland och i Sverige. Under dessa år har Seppo verkat som VD för det finländska elnätsföretaget Herrfors Nät och samtidigt varit VD för Härjedalens Miljöbränsle och vice VD för Härjeåns Kraft i Jämtland i Sverige. Seppo är utbildad elkraftsingenjör från Vasa Tekniska Läroanstalt.

Paul Barker

Paul började på Fu-Gen i juli 2022 som Country Manager för Storbritannien med det primära målet att bygga upp en bred portfölj av förnybara energiprojekt i landet. Med sin 20-åriga bakgrund som Investment and Asset Management Director inom infrastrukturinvesteringar, varav de senaste 10 åren inom förnybar energi, är Paul en stor tillgång till teamet. Paul tillför djup sektorkunskap som är ovärderlig för Fu-Gens verksamhet på den brittiska marknaden. Paul har ett advanced diploma i management accounting.

Linda Mellin

Linda började på Fu-Gen i september 2021 och fokuserar på Fu-Gens tillväxt och utveckling. Hon har över tio års internationell erfarenhet av energibranschen, först som managementkonsult och senare med fokus på vindkraft under de senaste sex åren. Linda kommer närmast från Vattenfalls vindverksamhet där hon arbetat med allt från utveckling och transaktioner till chef för Asset Management Onshore. Linda har en masterexamen i Industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Jennie Hallgren

Jennie började på Fu-Gen i januari 2022 och är ansvarig för alla våra aktiviteter relaterade till projektutveckling. Jennie har över femton års erfarenhet inom vindkraftsindustrin med fokus på utveckling och rådgivning. Närmast kommer hon från Arise, en ledande svensk vindkraftsutvecklare, dessförinnan var hon vindkraftskonsult under många år. Hon började sin karriär på säljavdelningen för att sedan arbeta som vindanalytiker hos turbintillverkaren Vestas.

Jack White

Jack kom till oss 2020 och är ansvarig för olika aktiviteter i vår affärsverksamhet och tillgångsportfölj. Jack har över fem års erfarenhet inom den internationella energibranschen och har jobbat med due diligence och projektfinansiering inom energiinfrastruktur som teknisk rådgivare. Jack har en masterexamen i maskinteknik, specialiserad på hållbara energisystem, från University of Southampton och läser just nu en MBA-utbildning på deltid vid Imperial College London.

Stuart Barlow

Stuart började på Fu-Gen 2022 i Storbritannien som Senior Asset Manager. Stuart har 20 års yrkeserfarenhet från stora byggprojekt och projekt för förnybar energi. Dessutom arbetade Stuart som kommersiell direktör och var ansvarig för SPV:er inom energiområdet. Med sin finansiella och tekniska erfarenhet bidrar han med ovärderlig kunskap till Fu-Gen.

Gusten Lindkvister

Gusten började på Fu-Gen 2021 som Transaction Manager och jobbar främst med projekt inom förvärv och affärsutveckling. Han har över fem års erfarenhet av M&A från Deloitte och senast från OX2, en av Europas ledande vindkraftutvecklare. Genom sin erfarenhet från en mängd transaktioner av vindkraftsprojekt bidrar han med värdefull expertis på ämnet. Gusten har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg.

Ola Ylikiiskilä

Ola började på Fu-Gen 2022 och arbetar i vårt utvecklingsteam med fokus på miljötillstånd och miljöförvaltning. Han tar med sig en bred kunskap om miljö- och tillståndsfrågor från samtliga kraftslag inom den förnyelsebara sektorn. Ola har en kandidatexamen i biologi och molekylärbiologi från Uppsala universitet.

Juhani Rantala

Juhani började på Fu-Gen 2024 för att leda utvecklingsportföljen för solenergi i Finland. Han har en gedigen bakgrund på 9 år inom fastighetsutveckling och förvaltning. Juhani har en Master of Science i Economics and Business Administration med inriktning på Industrial Management från Vasa universitet.

Fabio Koller

Fabio arbetar som projektingenjör med utvecklingsprojekt för vindkraft och vätgas. Han har en masterexamen i maskinteknik från Swiss Federal Institute of Technology i Zürich (ETH) med fokus på förnybar energi, samt tidigare erfarenhet från arbete inom kraftelektronik och förnybar energiteknik.

Lovisa Byfors

Lovisa började på Fu-Gen i mars 2023 som projektkoordinator och ansvarar för dokumentationen och de administrativa uppgifterna inom projektutvecklingsgruppen. Lovisa har en kandidatexamen i ledarskap, kvalitet och förbättring samt en magisterexamen i hållbar utveckling från Uppsala universitet. Till Fu-Gen tar hon med sig tidigare erfarenheter som projektkoordinator inom energiindustrin och som projektledare i fiberinstallationsprojekt, samt erfarenhet från andra administrativa roller.

Andreas Johansson

Andreas fokuserar främst på affärs- och projektutveckling vilket bland annat innebär att identifiera lämpliga områden för energiproduktion, hitta samarbetspartners och att driva projekt inom vätgas- och solenergi. Andreas har 30 års erfarenhet som automationsingenjör från bland annat pappersmassaindustrin. Sedan 2014 har han varit VD för Kalix Vind, som Fu-Gen förvärvade under 2017 och det var då som Andreas kom in i bolaget. Med sin tekniska bakgrund arbetar han även med driftsfrågor för våra vindkraftsparker och agerar platschef för Axelsvik vindkraftpark i Kalix. Andreas sitter även med i styrelsen för Fu-Gen Energi AB.

Robin Lindström

Robin började på Fu-Gen i januari 2024. Han jobbar som Land Manager och är vårt ansikte utåt mot fastighetsägare och lokala aktörer. Till Fu-Gen tar han med sig erfarenhet från fastighetsbranschen, ledarskap & projektledning från SAAB samt ett brett kontaktnät från Akelius.

Christer Nilsson

Christer är viktig för vår utveckling av vindkraftsparker i norra Sverige. Han har stor kunskap inom skogsbruk och omfattande erfarenhet av att utveckla vindkraftsparker och teckna markarrenden i både Sverige och Finland. Med sin bakgrund bidrar han med det lokala perspektivet och vikten av nära samarbete med lokala aktörer i våra utvecklingsprojekt.

Huong Do

Huong började på Fu-Gen 2023 som Finance Manager och har huvudansvaret för den finansiella kontrollen och rapporteringen av våra koncernenheter och operativa tillgångar. Huong har en kandidatexamen i företagsekonomi från Haaga-Helia University of Applied Science i Helsingfors. Huong har över 10 års sektorsövergripande erfarenhet av kommersiell och finansiell kontroll, bland annat som Financial Manager & Team Lead på OX2, där hon ansvarade för finans- och redovisningsverksamheten för externa tillgångar.

Haaris Lone

Haaris började på Fu-Gen 2024 som Management Accountant. Haaris har arbetat på både små och stora företag inom fastighets-, bygg- och mediebranscherna och har fått värdefull erfarenhet av en rad olika roller inom ekonomi och affärspartnerskap. Han har en examen i redovisning.

Sharon Malhotra

Sharon började på Fu-Gen 2024 och arbetade som Management Accountant. Innan hon började på Fu-Gen hade Sharon över 10 års erfarenhet av FP&A-roller inom flera olika branscher, där hon arbetade med både småföretag och stora multinationella företag. Hon har en examen i redovisning och finans från Oxford Brookes University.

Ali Dar

Ali började på Fu-Gen 2024 som Junior Accountant på vårt kontor i Stockholm. Han har en yrkesbakgrund inom ekonomi, kundservice, säkerhet, försäljning och logistik.

Anki Butt

Anki började hos oss i Stockholm i 2024 som vår Senior Administrator & Office Manager. I den här rollen kommer Anki främst att stödja vårt svenska team med alla administrativa frågor, med fokus på vår markförvaltningsverksamhet. Hon har mångsidig administrativ erfarenhet från företag som AstraZeneca (läkemedel) och Scania Group, där hon arbetade inom sektorn för hållbarhet och e-mobilitet.

Tord Östlund

Tord ansvarar för våra vindkraftsparker Tormoseröd, Fjällboheden och Axelsvik. Han har arbetat i vindkraftsbranschen sedan 2006 då han började på Vestas som ansvarig för försäljning i Norden. Senare utsågs Tord till rådgivare för Gamesa och möjliggjorde Gamesas etablering i Sverige. Tord tillför bred erfarenhet och ett stort nätverk från hela branschen. Som Senior Advisor stödjer Tord Fu-Gen i dess Asset Management-aktiviteter.

Matthias Rapp

Matthias har lång erfarenhet inom den internationella energibranschen och är en pionjär inom svensk vindkraft. Han var en av grundarna av branschorganisationen Svensk Vindenergi och agerade VD för organisation i sju år. Han har varit styrelseledamot i en rad vindkraftsbolag så som OX2 och PWP, samt styrelseordförande för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum och styrelseledamot i European Wind Energy Association. Matthias var med och startade Fu-Gen och är i dag en av våra seniora rådgivare och bidrar med sin erfarenhet till FuGens framgång.