Hoppa till innehåll

Det här är Fu-Gen

Vår vision är att ge kraft åt kommande generationer.

En oberoende energiproducent

FuGen är ett privatägt företag grundat av entreprenörer inom förnybar energi. Vårt team har mer än 100 års samlad erfarenhet inom energibranschen, och kan det mesta inom utveckling, finansiering, konstruktion, drift och optimering av förnybar energiproduktion. 

Elektrifieringen av vårt samhälle skapar en snabbt växande efterfrågan på förnybar energi. Vi brinner för denna omställning och vill hjälpa till att ge ren kraft åt kommande generationer. 

Vårt mål är att bygga upp en omfattande portfölj bestående av anläggningar för vind-, sol och vätgasproduktion samt för energilagring. Vi utvecklar egna projekt från ax till limpa, så kallad green-field. Vi investerar även i projekt i senare stadier från tillståndsgivna och byggklara projekt till driftsatta anläggningar.

The FuGen mission

För att realisera vår vision fokuserar vi på en hållbar tillväxt av vår portfölj med förnyelsebara energitillgångar.

Vi bidrar till framtidens energisystem genom att skapa konkurrenskraftiga, högteknologiska lösningar för förnybar energiproduktion.

Vi har ett stort engagemang i lokalsamhället och vill ha ett nära samarbete där lokala aktörer är involverade i vår process.

Vi är långsiktiga ägare

Vårt mål är att fortsätta äga de energitillgångar vi utvecklar och förvärvar, alltså inte att sälja dem vidare när de är färdigbyggda. Vi vill vara en långsiktig ägare med tätt samarbete med lokala aktörer, där vi ser till att vi lever upp till våra överenskommelser.  

Fu-Gen har dessutom valt att ha en slimmad organisation som kan fatta snabba beslut. Vi är dock medvetna om att vi inte kan lyckas ställa om energiproduktion själva – i varje projekt väljer vi därför ut nära samarbetsparters som är med oss hela vägen.

Med respekt för naturen

Att i största möjliga mån ta hänsyn till människor och natur är viktigt för oss när vi utvecklar våra vindkraftsparker. Under utvecklingsfasen av varje projekt har vi nära kontakt med berörda intressenter, för att tillsammans hitta lösningar för att minimera påverkan på närmiljö. 

Ett exempel är att vi i projektet Fjällboheden finansierar återplanteringen av renlav för att säkerställa att samerna kan fortsätta med renskötsel i området när byggnationen är klar.

Våra kärnvärden som vi lever efter varje dag

Respektfull

Det är viktigt för oss att allt vi gör har så liten påverkan på miljön och människa som möjligt. Vi planerar alltid i samråd med lokalbefolkningen och jobbar hårt för att hitta bästa möjliga lösning för alla parter.

Engagerad

Vi vill fortsätta äga och förvalta vår portfölj med energiproduktion under hela livscykeln, 40+ år. Det betyder att vi är en långsiktig partner man kan räkna med.

Teamplayer

Vi letar ständigt efter nya samarbetspartners och är medvetna om att vi inte kan revolutionera energibranschen på egen hand. Vi lyssnar in lokalsamhällets behov och utmaningar och producerar energi i nära samarbete med lokala intressenter och experter.

Lösningsorienterad

Där andra letar problem fokuserar vi på lösningar. Där andra stoppas av krångliga processer och en hierarkisk organisation fokuserar vi på snabba beslut baserade på fakta. Vi är entreprenörer ut i fingerspetsarna och uppmuntrar mod och kalkylerat risktagande.

3200 MW

Är storleken på vår projektportfölj i olika faser.

284 MW

Är storleken på vår portfölj av vindkraftsparker i drift eller under konstruktion.

432 GWh

Är den årliga produktionen från våra driftsatta vindkraftsparker.