Hoppa till innehåll

Fu-Gen och Nordic Electrofuel startar sammarbete för vindkraftsutveckling i Norge

Fu-Gen AG och Nordic Electrofuel AS har nått en överenskommelse om att Fu-Gen ska förvärva 100 % av Nordic Wind AS, ett dotterbolag till Nordic Electrofuel.


Nordic Wind grundades av Nordic Electrofuel 2017 med avsikten att stötta utvecklingen av bolagets portfölj med anläggningar för produktion av grönt bränsle till flygindustrin (e-Fuel), samt att säkra el-försörjningen för den framtida produktionen. Nordic Wind AS har en portfölj av initierade vindkraftsprojekt på land och till havs. Förvärvet innebär Fu-Gens inträde på den norska marknaden för förnybar energi.

Fu-Gen, genom Nordic Wind AS, och Nordic Electrofuel kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för att förverkliga de synergier som finns bolagen emellan, så som know-how, gemensamma intressenter och liknande krav på infrastruktur. Förvärvet inkluderar framtida utbetalningar kopplade till milstolpar, samt möjlighet för Nordic Electrofuel att bli delägare i vindkraftsparkerna.

Genom samarbetet kommer Fu-Gen och Nordic Electrofuel att bidra till att påskynda produktionen av grön el från vindkraft i Norge samt produktionen av grönt bränsle.

Om Fu-Gen AG: Fu-Gen grundades 2017 och är en entreprenördriven oberoende kraftproducent och investerare i förnybar energi. Bolaget är verksamt i norra och västra Europa och har kontor i bland annat Stockholm och Zürich. Fu-Gen: s team har mångårig erfarenhet av att utveckla, finansiera, konstruera och optimera förnybara energitillgångar och teknologier med uppgift att ge framtida generationer rena hållbara energilösningar. Med uppbackning av ledande institutioner och pensionsfonder utvecklar Fu-Gen både greenfield-projekt för förnybara tillgångar och investerar i projekt med hög potential längre fram i värdekedjan för att leverera hållbar avkastning till sina investerare på lång sikt.

About Nordic Electrofuel: Founded in 2015 with long experience in renewable generation, Nordic Electrofuel is taking advantage of the perfect conditions in Norway, with its large capacities of renewable electricity and favourable industrial sites. Using this experience, Nordic Electrofuel shall develop, build and operate several e-fuels plants across Northern Europe. This e-fuels will be converted mainly to transportation fuels, with a clear priority for renewable Jet fuel known as e-kerosene or e-SAF, other renewable products will be diesel and gasoline in addition to waxes. NEF has developed proprietary technology for parts of this process which enables the company a clear cost advantage.


Nyhet