Hoppa till innehåll

Empowering Future Generations

Vi utvecklar, äger och förvaltar förnybara energitillgångar.

FuGen symbol
Fu-Gen står för Future Generations. Vi vill vara med och skapa framtidens energisystem – ett system som kan utgöra grunden till ett hållbart och livskraftigt samhälle för kommande generationer. Den pågående elektrifieringen av vårt samhälle innebär en snabbt växande efterfrågan på förnybar energi – vi på Fu-Gen vill vara en del av denna elektriska revolution!

3200 MW

Det är storleken på vår portfölj, bestående av vind och solkraftsprojekt i olika faser. Vi bidrar även till ytterligare minskning av koldioxidutsläpp genom projekt inom grön vätgas och lagring av förnybar energi.

Vi är långsiktiga ägare

Vi är inte bara en projektutvecklare, utan vår strategi är att vara en långsiktig ägare av de projekt vi utvecklar och förvärvar. Vårt mål är att vara en energiproducent, så ju förr våra projekt börjar producera energi, desto bättre.

Kolla in vår vindkraftspark Fjällboheden

Fjällboheden ligger i Skellefteå kommun och består av tio vindkraftverk med en total effekt på 42 MW. Det är tillräckligt för att försörja upp till 33 000 svenska hushåll med el.

Våra projekt