Hoppa till innehåll

Våra grundare: En duo som vill åstadkomma verklig förändring 

Fu-Gen grundades av energiexperterna Yaron Feingers och Lorenzo Lanteri, med ursprung i Israel respektive Italien. De har båda gedigen erfarenhet av utveckling och drift av projekt för förnybar energi. De delar också en övertygelse om att det går att åstadkomma verklig förändring samtidigt som man driver ett livskraftigt företag. Här berättar de historien om ett partnerskap som banat väg för dagens FuGen.


Vad har ni för bakgrund?

Yaron: Jag är matematiker och programvaruingenjör i grunden, men när min första dotter föddes bestämde jag mig för att göra en förändring i livet. Jag ville göra något som är bra för mina barn och för världen som helhet. Därför började jag titta närmare på solenergi.

Lorenzo: Jag har arbetat som advokat med energitransaktioner i över 15 år, där jag tagit hand om kontraktsförhandlingar, due diligence och finansiering av investeringar i förnybar energi. Många av mina uppdrag handlade om utveckling av just solenergiprojekt.

Så ni fokuserade inledningsvis på solenergi?

Lorenzo: Ja, vi byggde en hel del solcellsprojekt i Italien och förvaltade dem helt och hållet i många år. Vi var också involverade i utvecklingen av ett antal biogasprojekt i nordöstra Italien.

Hur kom det sig att ni började dra er norrut?

Yaron: Delvis för att vi insåg att den lokala italienska verksamheten inte kunde expandera på det sätt som vi ville. Och när marknaden började mattas av 2013–2014 – fram till dess hade den varit starkt driven av statligt stöd – bestämde vi oss för att leta efter platser där det är möjligt att producera förnybar energi utan alltför mycket hjälp från staten.

Lorenzo: Så småningom insåg vi att Sverige har stor potential att bli ett land för förnybar energi, särskilt när det gäller vindkraft. Vindresurserna är riktigt bra, och dessutom finns det en politisk vilja att gå mot 100 procent förnybar energi senast år 2040.

Varför ligger era första projekt i norra Sverige?

Yaron: En av anledningarna är att vi ser hur den pågående industriella revolutionen i regionen kommer att skapa en snabbt växande efterfrågan på el från förnybara källor. Vi vill vara en del av denna revolution genom att skapa framtidens energisystem – ett system som kan ligga till grund för ett hållbart och livskraftigt samhälle för kommande generationer.

Så vilka energikällor är ni intresserade av nu?

Lorenzo: I dag tittar vi främst på lösningar med vindkraft, solenergi eller vätgas. Vilken teknik vi väljer beror på vad som är bäst i varje unikt fall, vid varje unikt tillfälle. Vi drivs också av att hitta nya möjligheter i teknikens framkant – så den bästa lösningen för ett visst projekt kanske vi inte ens känner till i dag.

Yaron: Just nu tittar vi till exempel på produktion av grön vätgas vid vindparker, för att bland annat kunna leverera lokalproducerad grön vätgas till kommunen eller lokala industrier.

Planerar ni att behålla de anläggningar som ni bygger?

Yaron: Ja! Redan från början har vi haft en annan strategi än många finansiärer eller andra investerare. Vi är inte en finansiell investerare och vi är inte en utvecklare. Vi sysslar inte med att bygga och sälja.

Lorenzo: Vi har en långsiktig plan för vår verksamhet, och bland annat vill vi behålla de vindkraftverk och andra energilösningar som vi bygger. Detta långsiktiga perspektiv innebär att vi värdesätter ett nära samarbete med olika aktörer, från starten av ett projekt och under hela anläggningens livslängd.


Blogg