Hoppa till innehåll

Jennie är vår nya projektutvecklingschef

Med erfarenheter från bland annat att arbeta hos en turbinleverantör och att ansvara för projektutveckling, ansluter sig Jennie Hallgren till FuGens växande nordiska team. Här blir hennes roll att vara projektutvecklingschef.


För drygt 15 år sedan lockades Jennie Hallgren till vindkraftsbranschen. Hon var nyutbildad kommunikatör, men fick ett erbjudande om att arbeta på säljavdelningen och senare med vindanalys hos turbinleverantören Vestas.

– Erbjudandet var för spännande för att välja bort. Och ända sedan dess har jag arbetat med vindkraft eller energifrågor i olika roller, säger Jennie.

Nu börjar hon på FuGen som projektutvecklingschef, och kommer närmast från Arise, en välkänd svensk vindkraftutvecklare, där hon hade motsvarande roll.

– Jag hoppas att jag kan bidra till verksamheten på olika sätt med mina erfarenheter från skilda delar av branschen. Jag har bland annat nytta av att veta vad som är viktigt för en turbinleverantör och av arbetet som konsult med tillståndsfrågor.

Hon berättar att det finns flera anledningar till att hon blev intresserad av att anta nya jobbutmaningar hos just FuGen:

– Jag lockades av det är ett mindre bolag, där varje medarbetare är en nyckelspelare. Dessutom tycker jag att det finns en bra mix i portföljen, med planer på att utveckla och äga tillgångar inom såväl land- och havsbaserad vindkraft som vätgas och solenergi. 

När det gäller inte minst vindkraftsetableringar tror hon att en av nycklarna till att lyckas med nya projekt är att ha en öppen dialog med bland annat lokala politiker och boende i regionen som man verkar i.

– Jag har haft många sådana samtal i tidigare projekt, och det jag tagit med mig från dessa är att det är viktigt att politiker och beslutsfattare blir engagerade och informerade i ett tidigt skede av projektutvecklingen, och på sätt blir tryggare i sina beslut. Det är en resa vi gör tillsammans.

Under de år Jennie Hallgren har varit i aktiv i vindkraftsbranschen har det varit en enormt stark teknikutveckling, konstaterar hon.

– Det är verkligen en spännande bransch, och det ska bli jättekul att fortsätta följa teknikutvecklingen. Det är också en oerhört viktig bransch, för vindkraft kan relativt snabbt ge ett stort tillskott av förnybar energi. Det är till nytta både för klimatet och för en region som vill locka till sig nya företagsetableringar.


Nyhet