Hoppa till innehåll

Fu-Gen tillförs 320 miljoner euro för att påskynda Europas energiomställning


25 april 2022, Zürich & Stockholm: Fu-Gen, oberoende kraftproducent (IPP) och investerare i förnybar energi, har säkerställt ett kapitaltillskott på 320 MEUR från tre strategiska investerare för att påskynda Europas energiomställning genom investeringar i landbaserad vindkraft, solenergi, batterilagring och grön vätgas.

Fu-Gen räknar med att göra de första investeringarna i Storbritannien och Finland samt i batterilagringsteknik senare i år.

Kapitaltillskottet kommer från två ledande israeliska försäkringsbolag och pensionsfondförvaltare, Migdal Insurance och Menora Mivtachim Insurance, samt en ledande israelisk Family Office-investerare, Arkin Group. Det investerade kapitalet består dels av åtaganden i den nyinrättade Fu-Gen Assets 4-fonden, dels av direkta aktieinvesteringar i Fu-Gen AG samt saminvesteringsrättigheter i projekt som innehas av Fu-Gen.

Fu-Gen, grundades 2017 av Yaron Feingers och Lorenzo Lanteri, med syfte att erbjuda framtida generationer hållbara energilösningar. Fu-Gen består av ett dedikerat team med lång samlad erfarenhet av att utveckla, finansiera, bygga, driva och optimera förnybara energitillgångar för att stödja Europas övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och samtidigt ge hållbar avkastning till sina investerare.

Fu-Gen arbetar med ett långsiktigt perspektiv, prioriterar lokalsamhällets och miljöns behov. Med tillgångar på mer än 1500 MW i olika utvecklingsstadier portföljen är Fu-Gen IPP-valet för många aktörer i Norden.

Fu-Gen kommer att investera både i greenfield-projekt och befintliga högpotential-projekt i senare utvecklingsstadier i Norden, samt för första gången även i Storbritannien. Fonden från vilken Fu-Gen kommer att investera väntas initialt räcka i åtta år och Fu-Gen har redan identifierat flera potentiella projekt.

Yaron Feingers, VD och medgrundare av Fu-Gen, säger: ”Vi är glada över att samarbeta med Migdal Insurance, Menora Mivtachim Insurance och Arkin Group under nästa steg i vår spännande utveckling. Genom Fu-Gen-plattformen kommer vi att skala upp våra investeringar i förnybar energiteknik som är avgörande för omställningen på våra nordiska kärnmarknader, samt expandera till nya marknader med gynnsamma förutsättningar och kommersiella grunder, inklusive Storbritannien.”

Lorenzo Lanteri, direktör och medgrundare av Fu-Gen tillade: ”Fu-Gen har redan starka relationer med partners och lokala samhällen i Norden. Vi kommer utifrån vår beprövade erfarenhet investera i ny och innovativ lagringsteknik som kommer att vara avgörande för att säkra en koldioxidfri kraftsektor i Europa”.

Rådgivare till Fu-Gen AG har varit: Wenger and Vieli, Schewiz, Hammarsköld, Sverige, Shibolet & Co Israel samt E&Y, Sverige.

För mer information: www.fu-gen.com

Mediakontakt:
Maitland/AMO
Alasdair Lennon
Tel: +44 207 395 0435
E-post: FuGen@Maitland.co.uk

Om Fu-Gen AG
Fu-Gen grundades 2017 och är en entreprenördriven oberoende kraftproducent och investerare i förnybar energi. Bolaget är verksamt i norra och västra Europa och har kontor i Stockholm och Zürich. Fu-Gen:s team har mångårig erfarenhet av att utveckla, finansiera, konstruera och optimera förnybara energitillgångar och teknologier med uppgift att ge framtida generationer rena hållbara energilösningar. Med uppbackning av ledande institutioner och pensionsfonder utvecklar Fu-Gen både greenfield-projekt för förnybara tillgångar och investerar i projekt med hög potential längre fram i värdekedjan för att leverera hållbar avkastning till sina investerare på lång sikt.