Hoppa till innehåll

En hållbar värld behöver vätgas

Vätgaslösningar kommer att spela en viktig roll när det gäller att uppnå målet om nettonollutsläpp av koldioxid. Åtminstone så länge det handlar om grön vätgas.


Målet att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 °C till 2050, som ingår i Parisavtalet från 2015, har visat sig vara en stor utmaning. Det krävs stora ansträngningar och satsningar inom många områden.

Enligt organisationen IEA (International Energy Agency) kommer nya lösningar med grön vätgas vara en av de pusselbitar som är absolut nödvändiga för att inte missa målet. Faktum är att det finns prognoser som visar att vätgas förväntas stå för 18 procent av den totala energianvändningen i världen år 2050.

Men det gäller att det är grön vätgas. För vätgas i sig är inget nytt, utan har använts i över 100 år i raffinaderier och inom annan industri. Mellan åren 2000 och 2020 ökade efterfrågan på vätgas i dessa sektorer med 50 procent.

Hittills har det nästan uteslutande rört sig om så kallad grå vätgas, vilken produceras med fossila energikällor. Men de senaste årens tekniska framsteg och kostnadsminskningar för elektrolysörer har gjort det möjligt att producera vätgas från el i stor skala på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det här innebär att branscher som tidigare aldrig har kunnat tänkas bli koldioxidfria, till exempel för att verksamheten inte kan drivas med enbart direkt-el, kan vara en del av den globala omställningen till ökad hållbarhet.

Vi på FuGen satsar nu på att bidra till utvecklingen av lösningar för grön vätgas, och har startat dotterbolaget VÄTERGY i samarbete med strategiska partner som har expertis inom råvarumarknader, handel och teknik. VÄTERGY kommer att utveckla och investera i projekt för produktion och logistik av grön vätgas för industriella sammanhang och mobilitetslösningar.

VÄTERGYs mål är att bli en ledande aktör på marknaden för grön vätgas i Europa till år 2025. Affärsmålet är att utveckla projekt som kräver en total CAPEX-investering på 1 miljard euro inom fem år.

VÄTERGYs verksamhet kommer att vara geografiskt oberoende, och i den mån vi kan använda grön el från FuGens anläggningar kommer vi naturligtvis att göra det. Om inte det är möjligt, så satsar vi på att samarbeta med andra lokala producenter av förnybar el för att skapa våra vätgaslösningar för en hållbar värld.


Blogg

Power-to-X

Kontakt
Jack White
Project Manager