Hoppa till innehåll

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft växer snabbt

Under de senaste åren har den globala marknaden för havsbaserad vindkraft mognat, och med den även tekniken. Kostnaderna har sjunkit och turbinernas kapacitet har ökat avsevärt, vilket har lett till bättre förutsättningar för lönsamma projekt.

Vi ser en enorm potential för havsbaserad vindkraft i Norden, och det finns ett stort antal projekt under utveckling längs de nordiska kusterna. I Sverige förväntas havsbaserad vindkraften bidra väsentligt till att nå målet om 100 procent förnybar energi år 2040.

Gemensamma krafter till havs

I juni 2021 grundade FuGen det delägda dotterbolaget Nordic Offshore Wind (NOW). Första målet är att bygga upp en portfölj av havsbaserade vindkraftsprojekt i Norden med 2,5 GW – inledningsvis med fokus på vattenområden i södra Sverige.

Läs mer på NOW

Kontakt
Linda Mellin
Business Development Director