Hoppa till innehåll

Blåsmarks vindkraftspark pausad

Arbetet med FuGens vindkraftspark Blåsmark utanför Piteå har tillfälligt pausats, i väntan på en överenskommelse med Östra Kikkejaur sameby.


Redan år 2012 gavs tillstånd till att etablera vindkraftsparken Blåsmark i ett område 16 km sydväst om Piteå. Projektområdet ligger inom vinterbetesmarkerna för rennäringen i Östra Kikkejaur sameby.

– Vi har hela tiden haft en öppen och nära dialog med samerna i Östra Kikkejaur, men har ännu inte nått en överenskommelse om etableringen. Anledningen är att de vill avvakta och se hur renarna påverkas när betydligt fler vindkraftverk i det stora Markbygden-projektet en bit därifrån är igång, säger Matthias Rapp, seniorrådgivare åt och en av grundarna av FuGen.

Han understryker att FuGen är ytterst måna om att undvika att deras projekt får en negativ effekt på rennäringen.

– Förutom att vi erbjuder samerna löpande ekonomisk ersättning när vindparken är i drift, så har vi även föreslagit att bygga ett par stora silor för pellets för stödutfodring under vintern av renarna. Vi är också i gång med att hjälpa ett slakteri i Arvidsjaur, där samebyn är delägare, att komma igång med småskalig export av renkött.

Nästa steg i projektet är att lämna in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen, vilket inte kommer att ske innan det finns en överenskommelse med samerna, enligt Matthias Rapp.

– Vi tycker att det är rätt att avvakta, så att vi blir mer säkra på att vindparken kan samexistera med samerna på ett sätt som gör alla nöjda. Jag räknar därför inte med att det händer så mycket i projektet under 2022, men förhoppningsvis kort därefter, säger han.

Samtidigt, under tiden som arbetet i projektet är pausat, kommer Piteå kommun att ta fram en reviderad vindbruksplan.

– Vi hoppas och tror att det kommer att ge oss möjlighet att bygga en modern och mycket effektiv vindkraftspark. 

I det utgångna tillståndet från 2012 tilläts man att uppföra 25 verk, med en maximal totalhöjd på 150 meter. Dagens vindkraftverk är betydligt högre än så, och dessutom mer effektiva. En ny tänkbar utformning av vindparken skulle kunna bestå av 15 verk med 230 meters totalhöjd, som ger en betydligt högre kapacitet och produktion jämfört med de 25 mindre som var planerade för tio år sedan.

Totalhöjder över 150 meter har tidigare dock avstyrkts av kommunen på grund av kravet på högintensiv hinderbelysning under gryning och skymning. 

– Nu finns ny teknik, så kallad behovsstyrd hinderbelysning, som skulle kunna lösa detta problem. Vi är övertygade om att den tekniken hinner utvecklas ytterligare de kommande åren, och vi har bestämt oss för att det är en förutsättning för att överhuvudtaget bygga vindkraftsparken.